Cookietone
ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ ПРО ПРОДАЖ ТОВАРІВ ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ ФАБРИКИ ДОМАШНЬОГО ПЕЧИВА "COOKIETONE"
Даний документ є офіційною пропозицією (публічним договором) відповідно до ст.633 Цивільного Кодексу Фізичної особи-підприємця Горяєвої Олександри Сергіївни, яка зареєстрована та діє відповідно до чинного законодавства України, іменована надалі «Продавець», пропонує укласти цей Договір публічної оферти про купівлю-продаж товарів та надання послуг через веб-сайт Продавця www.cookietone.com будь-якій дієздатній повнолітній особі, іменованій надалі «Покупець», разом іменовані «Сторони».
Договір публічної оферти є публічним та, згідно ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх споживачів, беззастережне прийняття умов якого (оплата будь-яким способом відповідно до ч.2 ст. 642 Цивільного кодексу України) вважається акцептом даного Договору між Покупцем і Продавцем та засвідчує факт його укладання.
Визначення термінів
Договір публічної оферти (Оферта) – договір, публічно укладений між Продавцем та Покупцем про умови продажу товарів та надання послуг.
Покупець - будь-яка дієздатна фізична особа, яка на підставі укладеного із Продавцем Договору публічної оферти, придбаває товари та отримує послуги і оплачує їх.
Документ на товари та послуги – розрахунковий документ (товарний чи касовий чек, квитанція, видаткова накладна тощо), який одержує Покупець за результатами оплати товарів та послуг при отриманні їх від Продавця.
Товар – продукти харчування, які пропонуються до продажу, відповідно до асортименту та цін, зазначених на Веб-сайті Продавця.
Замовлення – належним чином оформлена Покупцем електронна форма замовлення щодо придбання товарів та послуг, яка містить перелік Товарів, які обрав Покупець для придбання і доставки придбаного, інформацію про Покупця (дані, які надають можливість ідентифікувати Покупця, адреса доставки, тощо), загальну вартість обраних товарів.
Доставка замовлення – самовивіз Товару Покупцем зі складу Продавця, або доставка третьою особою перевізником або підприємством-поштового зв'язку обраних та замовлених Покупцем Товарів з асортименту представленого на Веб-сайті за цінами, встановленими Продавцем на дату здійснення замовлення. Доставка придбаних Товарів здійснюється третіми особами, залученими Продавцем, на умовах та в терміни, вказані на Веб-сайті у розділі «Доставка» та в цьому Договорі.
Веб-сайт - веб-сайт Продавця, на якому міститься актуальний перелік товарів та їх вартість, за URL-адресою: www.cookietone.com.
1. Загальні положення
1.1. Продавець здійснює продаж Товарів за допомогою телекомунікаційних засобів, в тому числі, Веб-сайт, також Замовлення може бути прийнято Продавцем за номерами телефонів, вказаними на Веб-сайті (вартість дзвінків встановлюється згідно тарифів операторів зв'язку).
1.2. Замовляючи Товари та послуги через Веб-сайт та/або телефоном, Покупець погоджується з умовами даного Договору. У разі незгоди Покупець зобов'язаний негайно припинити використання Веб-сайту і формування замовлення.
1.3. Даний Договір, а також інформація про Товар, представлена на Веб-сайті, є публічною офертою відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України.
1.4. Положення цього Договору можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Покупця. Нова редакція Договору та/або додатків до нього набуває чинності з моменту її опублікування на Веб-сайті, якщо Продавцем не буде передбачено інше.
1.5. Договір вважається укладеним з моменту направлення Продавцем електронного підтвердження прийняття Замовлення при оформленні Покупцем Замовлення, а також з моменту прийняття від Покупця Замовлення за номерами телефонів, вказаними на Веб-сайті в розділі «Контакти».
1.6. Зобов'язання Продавця за Договором вважаються виконаними з моменту видачі Продавцем Покупцю касового або товарного чека, або іншого розрахункового документа, що підтверджує оплату товарів.
1.7. Повідомляючи Продавцю своє ім'я, адресу електронної пошти (e-mail), номер телефону та місце доставки Покупець дає згоду на обробку своїх персональних даних та зазначених засобів зв'язку Продавцем, а також третіми особами, що залучаються ним для цілей виконання зобов'язань перед Покупцями, з метою здійснення розсилок рекламного та інформаційного характеру, що містять інформацію про знижки, майбутніх і діючих акціях та інших заходах Продавця, про передачу Замовлення в доставку, а також іншу інформацію, безпосередньо пов'язану з виконанням зобов'язань перед Покупцем в межах даної оферти.
1.8. Погоджуючись з умовами Договору, Покупець підтверджує свою правоздатність та дієздатність, включаючи досягнення ним/нею передбаченого законодавством віку на момент укладення Договору, а також усвідомлює відповідальність за зобов'язання, що покладаються на нього/на неї в результаті укладання цього Договору.
1.9. Покупцем вважається дієздатна особа, що погодилася з умовами цього Договору, здійснила замовлення Товару та оплатила його вартість.
2. Права та обов'язки Сторін:
2.1. За даним Договором Продавець бере на себе зобов'язання продати та доставити Товари, запропоновані до продажу на Веб-сайті відповідно до оформленого належним чином Замовлення Покупця та умов даної оферти, а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити замовлені ним/нею Товари та послуги.
2.2. Даний Договір поширюється на всі товари та послуги, продемонстровані на Веб-сайті на момент здійснення Замовлення Покупцем.
2.3. Продавець зобов'язується:
- продавати Товари та надавати послуги, передбачені умовами даного Договору;
- забезпечити можливість замовлення та оплати Товарів та послуг;
- надавати консультації з питань користування Веб-сайтом та оформлення Замовлення;
- надавати інформацію, визначену Законом України «Про захист прав споживачів», зокрема про назву і адресу виробника Товару, що пропонуються Продавцем до продажу, їх ціну, склад, вагу, термін придатності до споживання, дані Продавця для пред'явлення скарг.
2.4. Продавець має право:
- відмовити у продажі та/або передачі замовлених і Товарів та/або наданні послуг у зв'язку з неналежним виконанням Покупцем своїх зобов'язань відповідно до даного Договору;
- вносити зміни до даного Договору в односторонньому порядку;<br>- вносити зміни щодо інформації, розміщеної на Веб-сайті в односторонньому порядку та на власний розсуд.
- залучати третіх осіб для виконання своїх зобов'язань перед Покупцем;
- змінювати умови та/або термін доставки Товарів Покупцю за умови повідомлення Покупця про такі зміни за вказаним ним при здійсненні замовлення номером телефону;
- відмовити у продажі Товару/наданні послуг у зв'язку із нестачею їх на складі або у зв'язку із великим навантаженням;
- інші права передбачені законодавством.
2.5. Покупець зобов'язується:
- дотримуватись умов даного Договору;
- прийняти Товар належної якості, який відповідає замовленню Покупця;
- оплатити Товар до його отримання або в момент його отримання.
2.6. Покупець має право:
- вимагати від Продавця продажу Товарів та надання послуг у відповідності до умов даного Договору.
3. Оформлення Замовлення.
3.1. Щоб оформити Замовлення Покупцю необхідно:
- вибрати на Веб-сайті вкладку «Каталог»;
- обрати Товари, представлені на Веб-сайті, їх кількість, та натиснути «Замовити», Товар буде автоматично додано до розділу «Кошик»;
- після закінчення замовлення вибрати функцію «Оформлення Замовлення»;
- в розділі «Оформлення замовлення» обрати спосіб отримання Товару із запропонованих –«Доставити» (доставка Товару здійснюється третіми особами за умови оплати послуг з доставки Покупцем) або «Самовивіз».
- заповнити дані у відповідній в електронній формі замовлення, обрати спосіб оплати Товару;- підтвердити ознайомлення та згоду на обробку Продавцем персональних даних та натиснути «Замовити».
3.2. Покупець може здійснити замовлення шляхом заповнення відповідної форми Замовлення на Веб-сайті або за номерами телефонів, вказаними на Веб-сайті в розділі «Контакти».
3.4. Покупець несе відповідальність за точність та/або достовірність інформації, що надається ним Продавцю під час Замовлення, що спричинило неможливість належного виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем.
3.5. Спілкування Покупця з Продавцем має будуватися на принципах загально прийнятої моралі і комунікаційного етикету. Суворо заборонено використання нецензурних слів, лайки, образливих виразів, а також погроз і шантажу, в незалежності від того, в якому вигляді і кому вони були адресовані.
4. Порядок купівлі-продажу товарів та послуг
4.1. Продавець забезпечує наявність Товарів, вказаних на Веб-сайті. Супроводжуючі товар зображення є ілюстраціями до нього і можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду Товару. Супроводжуючі Товар описи/характеристики не претендують на вичерпну інформативність і можуть містити друкарські помилки. Товари із ручним розписом можуть відрізнятися від Товарів, що пропонуються на сайті через певні особливості притаманні ручному розпису.
4.2. У разі відсутності замовлених Покупцем Товарів, Продавець має право виключити зазначений Товар із Замовлення/анулювати Замовлення Покупця, повідомивши про це Покупця шляхом направлення відповідного електронного повідомлення за електронною адресою, вказаною Покупцем під час Замовлення або повідомлення за вказаним Покупцем номером телефону.
4.3. Після оформлення Замовлення на Веб-сайті Покупцеві надається інформація про очікуваний час доставки, шляхом надсилання електронного повідомлення за електронною адресою, вказаною Покупцем при оформленні Замовлення, або повідомлення за вказаним Покупцем номером телефону. Продавець уточнює деталі Замовлення, погоджує час доставки.
4.4. Термін доставки може бути змінений Продавцем в односторонньому порядку у разі наявності об'єктивних, на думку Продавця, причин.<br>5. Доставка замовлення
5.1. Товар може бути отриманий Покупцем шляхом самовивозу зі складу Продавця за адресою: 01103, місто Київ, вул. Драгомирова, 12, або може бути доставлений шляхом залучення Продавцем третьої особи-перевізника або служби поштового зв'язку. При неможливості зв'язатися з Покупцем за вказаним ним при здійсненні замовлення номером телефону, Замовлення вважається анульованим.
5.2. Послуги третіх осіб з доставки Товару Покупцю оплачується Покупцем окремо від Замовлення.
5.3. Режим роботи Продавця зазначається на Веб-сайті. Товар може бути переданий третім особам для Доставки Покупцю з понеділка по п'ятницю з 10.00 по 18.00.
5.4. Затримки у доставці Товарів можливі за умови настання непередбачених обставини, що сталися не з вини Продавця.
5.5. Доставка Замовлення Покупцеві здійснюється третіми особами на адресу, вказану у Замовленні або на відділення Нової пошти уточнене Сторонами засобами телефонного зв'язку.
5.6. Обов'язок Продавця передати Товар Покупцеві вважається виконаним у момент вручення Покупцеві Розрахункового документа.
5.7. При прийнятті Замовлення, Покупець зобов'язаний перевірити Товар на відповідність замовленому і цілісність упаковки та відповідність отриманих найменувань у розрахунковому документі. У разі відсутності претензій до доставленого Товару, Покупець оплачує Замовлення. Оплата Товару Покупцем свідчить про те, що претензій до Товару не заявлено і Продавець повністю і належним чином виконав свій обов'язок щодо передачі Товару.
5.8. Претензії до якості придбаного Товару, що виникли після отримання та оплати Товару, розглядаються відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів».
5.9. У разі спорів щодо якості Товару, вартість доставки Покупцю не компенсується.
5.10. Умови обміну та повернення:
5.10.1. Відповідно до абзацу 1 «Переліку товарів належної якості, що не підлягають обміну, поверненню» затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. №172 Товари належної якості, що пропонуються на сайті, належать до продовольчих товарів та не можуть бути повернені (не підлягають обміну).
5.10.2. Порядок обміну та повернення, у разі виявлення Покупцем Товару неналежної якості, регламентовано статтею 8 Закону України «Про захист прав споживачів».
6. Оплата Товару
6.1. Ціна Товару вказується в гривнях і включає в всі податки, які виникають при такому продажі.
6.2. Сума замовлення складається з загальної вартості замовлених Товарів.
6.3. Ціна Товару вказується на Веб-сайті. У разі помилки у визначені ціни замовленого Покупцем Товару, Продавець інформує про це Покупця під час підтвердження Замовлення. При неможливості зв'язатися з Покупцем за вказаним ним при здійсненні замовлення номером телефону, дане Замовлення вважається анульованим.
6.4. Ціна Товару, вказана на Веб-сайті, може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку. При цьому ціна на замовлений Покупцем Товар зміні не підлягає.
6.5. Оплата товару здійснюється Покупцем шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Продавця під час оформлення Замовлення у сумі, що відповідає ціні Замовлення.
6.6. Продавець вправі надавати знижки на Товари та встановлювати програму бонусів. Види знижок, бонусів, порядок та умови нарахування зазначаються Веб-сайті і можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку.
7. Відповідальність сторін
7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.
7.2. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного використання придбаних ним Товарів.
7.3. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність, встановлену чинним законодавством України.
7.4. Продавець розглядає претензії Покупців протягом 30 (тридцять) робочих днів з моменту отримання таких претензій.
7.5. Покупець несе відповідальність за правильність внесених даних до форми Замовлення.
8. Порядок вирішення спорів
8.1 Всі спірні питання, які можуть виникнути щодо цього Договору або у зв'язку з його виконанням Покупець та Продавець вирішують шляхом проведення переговорів. Досудовий порядок врегулювання спору є обов'язковим.
8.2 Всі спірні питання розглядаються за наявності письмової претензії, що направлена цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення засобами поштового зв'язку.
8.3 У випадку, якщо Покупець та Продавець не зможуть досягти згоди по спірним питанням шляхом переговорів, ці питання підлягають вирішенню згідно з діючим законодавством України.
9. Конфіденційність і захист інформації
9.1. Покупець дає свою згоду Продавцю на збір, обробку, накопичення, зберігання та використання своїх персональних даних (прізвище, ім'я, по-батькові, електронну адресу, номер мобільного телефону, адресу та інші персональні дані), а також передання їх третім особам виключно з ціллю та в межах забезпечення Продавцем виконання обов'язків покладених на нього відповідно до умов даної оферти. Персональні дані Покупця обробляються відповідно до Закону України від 01червня 2010 № 2297-VI «Про захист персональних даних». Персональні дані Покупців зберігаються в базі даних Продавця за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова, 12. Персональні дані Покупців збираються виключно з метою виконання умов даної оферти, дотримання норм у сфері регулювання податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та відносин у сфері реклами.
9.2. При здійсненні Замовлення на Веб-сайті Покупець надає наступну інформацію: Прізвище, ім'я, по-батькові, адресу електронної пошти, адресу доставки Замовлення, номер контактного телефону.
9.3. Продавець має право відправляти інформаційні, в тому числі рекламні повідомлення, на електронну пошту і мобільний телефон Покупця з його згоди. Покупець має право відмовитися від отримання рекламної та іншої інформації без пояснення причин відмови, направивши письмову заяву про відмову від отримання рекламної та іншої інформації Продавцю за адресою, вказано на Веб-сайті. Сервісні повідомлення, що інформують Покупця про замовлення і етапи його обробки, відправляються автоматично і не можуть бути відхилені Покупцем.
9.4. Продавець має право використовувати технологію «Cookies». «Cookies» не містять конфіденційну інформацію і не передаються третім особам.
9.5. Продавець може отримувати інформацію про IP-адресу відвідувачів Веб-сайту. Дана інформація не використовується для встановлення особи відвідувача.
9.6. Продавець не несе відповідальності за відомості, надані Покупцем на Веб-сайті в загально доступній формі.
9.7. Продавець вправі здійснювати записи телефонних розмов з Покупцем, попередньо повідомивши Покупця про такий запис. При цьому Продавець зобов'язується: запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації, отриманої в ході телефонних переговорів, та / або передачу її третім особам, які не мають безпосереднього відношення до виконання Замовлень, відповідно до Закону України від 02.10.1992 року № 2657-XII «Про інформацію».
10. Додаткові умови
10.1. Продавець вправі переуступати або яким-небудь іншим способом передавати свої права та обов'язки, що випливають з його відносин з Покупцем, третім особам.
10.2. Веб-сайт може тимчасово частково або повністю недоступний внаслідок проведення технічних, профілактичних або інших робіт, або з будь-яких інших причин технічного характеру.
10.3. З усіх питань, які не передбачені умовами даної оферти, Покупець та Продавець керуються чинним законодавством України.
10.4. Договір набирає чинності з моменту його акцепту - згідно п.1.2 та 1.5. цього Договору та діє до моменту виконання Сторонами своїх зобов'язань в повному обсязі.
ПРОДАВЕЦЬ: Найменування: Фізична особа-підприємець Горяєва Олександра Сергіївна Місцезнаходження: 01103, Україна, м.Київ, вул. Драгомирова, 12; адреса виробничих потужностей: 08290, Україна, Київська обл., м.Гостомель, вул. Свято-Покровська, 108а. тел./факс: 0675162886 e-mail: zakaz@cookietone.com.
Made on
Tilda